331 anunt finalizare proiect - complet - Seda Invest

Produse
Go to content
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Anunţ privind finalizarea proiectului cu titlul:
Creşterea productivităţii SC Seda Invest SRL prin investiţia în dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat şi crearea unei infrastructuri TIC de ultimă generație
- Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Braşov, 29.12.2014
SC Seda Invest SRL, cu sediul în în România, Mun. Braşov, Comuna Augustin, sat Augustin, str. Victor Petrescu nr. 58, cam. 1, Tel. +40 268.333.126, Fax.+40 268.333.126, a finalizat în data de 29.12.2014 proiectul cu titlul Creşterea productivităţii SC Seda Invest SRL prin investiţia în dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat şi crearea unei infrastructuri TIC de ultimă generație”, având cod SMIS 46441, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1592/ 30.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţi Economice"(POS CCE).
Valoarea totală a proiectului conform Contractului de Finantare a fost de 1.145.721,47 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 607.769 lei.
Proiectul se implementează în Mun. Braşov pe o durată de 12 luni.
Obiectivele generale ale proiectului au fost:
· Implementarea unui sistem informatic modern şi modernizarea infrastructurii hardware existente pentru susţinerea activităţii societăţii şi a procesului de dezvoltare în condiţii de competitivitate superioară.
· Asigurarea standardelor de securitate ale sistemului informatic care se va implementa în concordanţă cu necesităţile acestuia.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
· Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt corelate cu componentele sistemului informatic integrat care urmează să fie implementat: componenta ERP şi integrarea celorlalte componente (SFA - Automatizarea Forţei de Vânzări, Business Intelligence, WMS - Automatizarea activității din Depozit). Se dorește un sistem ERP adaptat legislației în vigoare pentru care să fie asigurată mentenanța (actualizări la legislatie) și care să asigure minimal, structurat pe compartimente, cerințele si necesitatile funcționale.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Albert Ani Sebastian
Funcţie: Manager de proiect
Adresa: SC Seda Invest SRL,cu sediul în România, Mun. Braşov, Comuna Augustin, sat Augustin, str. Victor Petrescu nr. 58, cam. 1, Tel. +40 268.333.126, Fax. +40 268.333.126, e-mail: office@sedainvest.ro
SC SEDA INVEST SRL, str. Harmanului 49Z, Brasov, Tel/Fax: 0268 333 126, office@sedainvest.ro
copyright SEDA INVEST
designed by CSC Design
Back to content